WELCOME

Welcome                               Welcome

to the sisterhood             to Reach for Recovery

of helping hands                   to the discovery

that understands                 that adversity

your new anxieties               unfolds a new you,

your new uncertainties        a real you,

that walks with you              a stronger you,  

through the night                 the genuine woman

till you find the light.           evolving

                                            in your soul.

WELKOM

Welkom                                  Welkom

in die susterskap                   in Reik na Herstel

van helpende harte                en ontdek self

wat jou nuwe smarte             dat teenspoed lei    

ten volle verstaan,                 tot 'n nuwe jy,

ten volle aanvaar,                  'n sterker jy,

en saam met jou loop             'n werklike jy,   

deur donker wanhoop           die egte vrou

tot jy die lig weer vind.         wat in jou siel

                                               ontvou.