VRYWILLIGER VERJAARSDAG

Wanneer die pasient in die hospitaal

jou voor haar bed sien staan

voel sy eers die innige warmte straal

uit  'n hart wat nes hare

diesel'de pyn ervaar het

en jou sagte woorde wat oor haar vloei

laat hoop weer in haar oë gloei

en ontkoppel haar van die vrees.

Dan sien sy eers

nie net 'n vrou van Reik na Herstel

maar 'n ware, lewendige, liefdevolle engel,

vorm van geestelike prag.

Veels geluk met jou versjaarsdag

VOLUNTEER BIRTHDAY

The patient in the hospital,

seeing you by her bed,

feels first the warmth radiating

from a heart

like hers

once filled with pain.

And your soft words flowing over her,

bring hope into her eyes again

and free her from her fears.

And then she sees

not just a woman from Reach for Recovery

but a real, living, loving angel,

form of spiritual beauty.

Happy birthday