SUPERNOVAE     SUPERNOVAS                        

We walk together,                               Ons loop saam

on the same path,                                langs dieselle pad.

some ahead,                                        'n Paar loop voor,

some behind,                                       'n paar agterna,

others alongside,                                 ander langsaan,

a sorority of love.                                 'n susterskap van liefde.

Bright as daylight,                               Helder soos daglig,

walking together,                                 loop ons saam,

eyes open wide,                                     oë wyd geopen,

seeing,                                                    siende,

as never before                                      soos nooit tevore

like the sun in the sky,                        nes die son in die hoogte,

lustrous, radiant, brilliant,                  stralend in die hemelsruim,

before vanishing into night.                voor alles in nag verdwyn.

Supernovae,                                          Supernovas,

dazzling in the darkness,                    skitterend in die donkerte,

the end                                                   die einde

and the beginning                                en die begin

of new life.                                            van nuwe  lewe.